• oruntex1
  • oruntex2
  • oruntex33
  • oruntex44

បច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យ / ធ្វើតេស្តយានយន្ត

មិនត្រឹមតែម៉ាស៊ីនទេចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងដល់អតិថិជនដោយដំណោះស្រាយទាំងមូល

អំពី​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន Orient S&T បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ បទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាសាកល្បងយានយន្តនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដល់ឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងបន្ទាប់ពីទីផ្សារ។ អតិថិជនរបស់យើងរួមមានស្ថានីយ៍អធិការកិច្ចរដ្ឋក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តសិក្ខាសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសាកល្បងអង្គការជាដើម។

មើល​ច្រើន​ទៀត